Yangın Tesisatının Şirketler Açısından Önemi

Haberlerde mutlaka görmüşsünüzdür, bir kimya tesisinde yada tekstil fabrikasında çıkan yangın güçlükle söndürüldü diye… Dışarıdaki insanlar için bunun bilgisel değeri en fazla 1 dakikalık bir haber akışı, doğa için ise çok daha kötü, yangın sonrası atmosfere yayılan zehirli gazlar ve atık ısı ciddi manada çevresel etkiler oluşturmakta ve hem bugünü hem de gelecek nesilleri tehdit etmekte. Bunlardan hariç bir de iş yeri yanan kişiler için çok daha büyük bir enkaz ortaya çıkmakta. Hem maddi kayıplar hem de toparlanma süreci ve en iyi ihtimal ise can kaybının yada insanlara zarar gelmeden bu işin sonlanması olmaktadır. Tabi buradaki felaket senaryolarına ayrı bir parantez açmak gerekir bu parantezin adı yangın tesisatı ve yangın söndürme sistemleri olmaktadır…

Bu konuya biraz giriş yapalım…

İşletmeler çalıştıkları faaliyet alanlarına göre çeşitli risk ve tehlikelere maruz kalmaktadır. Bir yangın ise fabrikaların karşılaşabileceği en ciddi ve yıkıcı tehlikelerden birisidir. Bir yangın sonucu işletmeler sadece maddi hasarla karşılaşmaz, iş gücü kayıpları, çevreye zarar ve hatta can kayıpları. Bu nedenle fabrikalar için yangın tesisatları güvenli çalışması bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Yasal gereklilikler neticesinde fabrikalar belirli bir yangın güvenliği standartlarını karşılaması gerekmektedir. Bu standartlar işletmenin büyüklüğüne göre çizilen yangın tesisatı projesi, sonrasında yangın tesisatı uygulaması ve bu sistemin periyodik olarak bakım ve kontrolleri olmaktadır.

Yangın tesisatı işletmeler için değerli evrakların korunmasından tutunda can güvenliğine kadar büyük bir rol oynar, aynı zamanda sigorta gereksinimleri açısından yangın tesisatı olmayan işletmeler için sigorta poliçesi de düzenlenmemektedir. Yine doğanın ve çevrenin korunması amacıyla da yangın tesisatı oldukça önem arzetmekte.

Yine bir başka açıdan bakarsak, bir yangın bir fabrikanın bir işletmenin ticari itibarı içinde son derece önemlidir. Yangın tesisatı olmadığı için alevlere teslim olan bir işletme zaten toparlanması kolay olmamakla birlikte iş güvenliği ve diğer kurallara uymadığı içinde hem manevi hem de maddi ticari itibar kaybına uğrayacaktır.

Bir başka pencere daha açarsak işletmelerde çalışan personellerin güvenli bir ortamda çalıştıklarından emin olmaları açısından da yangın tesisatının varlığı büyük önem arzetmektedir.

Bir işletme için mimari açıdan bakıldığında buna bir de mühendislik gözü eklenerek yangın tesisatı projesi çizilmektedir. Belirli bir metrekare üzerinde olan sistemler için farklı tip yangın söndürme sistemlerinin olması burada kullanılacak ekipman ve yönetmelikleri belirlemektedir. Sulu ve kuru tip yangın söndürme sistemleri, yangın dolapları, yangın tesisatı, hidrantlar, sprinker sistemleri, yangın algılama sistemleri her işletmeye göre özel olarak seçilmeli ve projelendirilmelidir.

Projelendirilen bu yangın tesisatı sistemi, ehil kişiler tarafından teknik şartnamelere uygun olarak uygulaması yapılmalı ve sistem güvenliği test edildikten sonra işletmenin kullanımına sunulmaktadır. Devreye alınan yangın söndürme tesisatı, periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerekli ikazlar var ise acilen yerine getirilmelidir.

Yangın Söndürme Sistemi
Yangın Söndürme Sistemi

Görsel Kaynak: Demak Yangın

Yangın tesisatının varlığı bir dereceye kadar koruyucu olmakla birlikte çalışan personelin yangın söndürme eğitimi alması ve zaman zaman yapılan tatbikatlarla olası bir yangın durumu söz konusu olduğunda panik ile hareket etmeden bilinçli bir program dahilinde gerekli söndürme ve korunma işlemlerini yapmalıdır.

Yangın tesisatları çağın gereksinimleri ve teknolojinin getirdikleri neticesinde sürekli gelişen bir yapıya sahip olmaktadır. Yine yangın algılama sistemleri ve bununla birlikte yapay zekanın endüstriyel alanlarda gittikçe artan kullanımı nedeniyle yangın algılama ve erken önleme konusunda büyük ilerlemeler gerçekleşmektedir.

Özetlemek istersek yangın söndürme sistemleri ve uygulaması büyük bir ciddiyet isteyen bir iş olmakla birlikte işletmelerin devamlılığı ve güvenli çalışma ortamı için olmazsa olmazlardandır. Yangın tesisatı için projesinden uygulamasına kadar büyük bir ciddiyetle ve teknik yeterlilikle yapılması işletmeler takip ve kontrol etmekle yükümlüdür. Güvenli bir çalışma ortamı için doğru firmaların tercih edilmesi gerektiğini unutmayınız.

Yorum yapın