Göktürkler ve Göktürk Devleti Bayrağı Anlamı

Tarihte “Türk” adını resmi devlet adı olarak kullanan ilk devlet Göktürklerdir. Göktürkler‘in tarih sahnesine çıkışları 542 yıllarına dayanmaktadır. Çin kaynaklarınca Göktürkler’in lideri Bumin Kağan‘dır. Milattan sonra 490 yılında doğan Bumin Kağan ( Tu-min yada T’u-men) siyasi bir otorite olarak ortaya çıkmasından çok kısa bir süre sonra Çin ile resmi ilişkilere başlamıştır, lakin o yıllarda Köktürkler, Avarlar (Juan-Juanlar)’a bağlıdır. Bumin Kağan, Çin Seddi’nin kuzeyinde ipek ticareti ile uğraşırken, Avarlar’a karşı başlatılan Tölis isyanını batırır ve bu başarısı ile olan 50 binden fazla bir kuvvetin kendisine bağlanması olmuştur.

Yıllar ilerler ve 552 yılında Bumin Kağan, Avarlar üzerine bir baskın düzenler ve onları mağlup eder. Böylece Köktürkler, tarihte 1.Göktürk Kağanlığı olarak kurulmuş olurlar. Yeni kurulan Türk devletinin batı bölgelerinin idaresi, Bumin Kağan’ın kardeşi İstemi Yabgu‘ya verilir. Bumin Kağan’ın ölümü sonrası tahta oğlu Kara Kağan geçer, lakin Kara Kağan’ın da hastalıktan bir kaç ay içinde ölmesi nedeniyle vasiyet gereği yerine kardeşi Mukan Kağan (553-572) geçer.

İstemi Yabgu, devletin batı kısmını 576 yılına kadar yönetir, İstemi’nin tüm faaliyetleri doğudaki kağan’ın adına yürütülür. Türk devletlerinde gelenek olarak, merkez doğu tarafı seçilir ve batıya karşı üstünlüğü vardır. Göktürk Kağanlığının doğu tarafını Bumin’in oğlu Mukan, batıyı ise Bumin’in kardeşi İstemi Yabgu yönetmiştir.

Göktürk Bayrağının Anlamı

Göktürkler Devleti Bayrağı
Göktürkler Devleti Bayrağı

Göktürklerin devlet bayrağı, gök mavisi zemin üzerine yeşil bir kurt başı’ndan oluşmaktadır. Göktürk bayrağının anlamı ise, gök rengi mavi ile Gök Tengri (Tanrı)’yi işaret etmek. Göktürkler’in sahip olduğu Gök Tanrı inancı ile mavi renk kutsallığı simgeler olmuştur. Yine göğün kutsal olmasının sebeplerinden biriside, tan yeri ağardığında, güneş ışıkları belirmeye başladığında Oğuz Kağan’ın çadırına giren gök tüylü gök yeleli kurt’un yani Gök Kurt’un, Tengri tarafından yollanmış bir haberci, kurtarıcı, koruyucu olarak düşünülmesindendir.

Kurt, Türk tarihinde bir çok destanda yer alan kutsal bir hayvandır, Ergenekon’da kurt’un rehberlik etmesi, Türeyiş’te Uygurlar’ın kendi soylarını, Tanrı’nın gönderdiği bozkurt’tan türediğine inanmaları gibi oldukça değer verilmiş ve kutsal sayılmıştır. Böylelikle Göktürk Devletinin Bayrağı, iki kutsal sembolün bir araya gelmesinden oluşmuştur.

Modern çağ ile Göktürk bayrağının bir çok farklı tarzı, rengi ortaya çıkmıştır. Bir çok alışveriş sitesinde Göktürk bayrağı çeşitli ebatlar da ve kalitelerde satılmaktadır.

Yorum yapın